Team

Our People

Teele Nimmerfeldt

Psychiatrist
Work languages: Estonian, Finnish, English
E-mail: teele@upk.ee

I accept adults and adolescents from the age of 12

Click on the picture to learn more about Teele.

Katre Pääso

Psychiatrist
Work languages: Estonian, Finnish, English
E-mail: katre@upk.ee

I accept adults and adolescents from the age of 12

Click on the picture to learn more about Katre.

Anne Berendsen

Psychiatry Physician-in-residence in Child and Adolescent Psychiatry Subspecialty

Working languages: Estonian, English
E-mail: anne@upk.ee

I accept teenagers and children from the age of 7

Click on the picture to learn more about Anne.

Tiina Kalda

PhD, clinical psychologist, neuropsychologist with additional competence

Work languages: Estonian, English, German
E-mail: tiina@upk.ee

I accept adults

Click on the picture to learn more about Tiina.

Tiiu Randviir

(on parental leavel)

Clinical psychologist
Work languages: Estonian
E-mail: tiiu@upk.ee

I accept adults

Click on the picture to learn more about Tiiu.

Teele Reiljan

Clinical psychologist, family therapist, trainer
Work languages: Estonian, English
E-mail: teereiljan@upk.ee

Individual and family therapy

Click on the picture to learn more about Teele.

Read more about family therapy

Annika Promet

(on parental leavel)

Clinical psychologist, supervised family therapist
Work languages: Estonian, English
E-mail: annika@upk.ee

Individual and family therapy

Click on the picture to learn more about Annika.

Read more about family therapy

Hedy Laidre

Psychologist, family therapist
Work languages: Estonian
E-mail: hedy@upk.ee

Therapy for families and couples in Estonian

Click on the picture to learn more about Hedy.

Read more about family therapy

Mirjam Luik

Specialist nurse
Work languages: Estonian, English
E-mail: mirjam@upk.ee

Primary assessment and monitoring of the state of mental health in children (from the age of 7), adolescents and adults

Click on the picture to learn more about Mirjam.

Liisa Johanson

Mental health nurse
Work languages: Estonian, English, Russian
E-mail: liisa@upk.ee

Primary assessment and monitoring of the state of mental health in children (from 7. age), teenagers and adults

Click on the picture to learn more about Liisa.

Kristina Ivanova

Mental health nurse
Work languages: Estonian, Russian
E-mail: kristina@upk.ee

Primary assessment and monitoring of the state of mental health in children (from the age of 7) , adolescents and adults

Click on the picture to learn more about Kristina.

TEELE NIMMERFELDT

Töökeeled: eesti, soome, inglise
E-mail: teele@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid ja noorukeid alates 12. eluaastast

Psühhiaatria valdkonnas olen töötanud juba üle kümne aasta.

2016.aastast tegutsen psühhiaatria eriarstina.

Psühhiaatrina on mu prioriteediks patsientide kuulamine, abi osutamine, vajadusel ravi määramine ja selle korrigeerimine, seisundi jälgimine, ennetustöö. Jätkub erialaga seotud pidev enesetäiendamine. Olen läbinud ka pereteraapia algkursuse.

Kuulun Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja Eesti Arstide Liitu.

KATRE PÄÄSO

Töökeeled: eesti, soome, inglise
E-mail: katre@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid ja noorukeid alates 12. eluaastast

Psühhiaatria kui valdkond on mind alati paelunud oma mitmetahulisuse tõttu – psühhiaatrina ravid sa inimese hinge, kuid see eeldab omakorda kogu tema keha tundmist, kuna väga paljud psühhiaatrilised häired avalduvad keha kaudu ning vastupidi. Arstina sooviksin enim, et inimest võetaks ühtse tervikuna, mis annaks ka oluliselt parema tulemuse ravitöös.

Lõpetasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2006. aastal ja seejärel psühhiaatria residentuuri 2013. aastal. Oma senise kogemuse psühhiaatrina olen saanud töötades nii Eesti kui Soome suuremates psühhiaatriakeskustes ja erakliinikutes, sealhulgas Lääne-Helsingi psühhiaatrilise polikliiniku esmapsühhooside töörühmas, Kokkola ja Lahti Keskhaiglas ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriapolikliinikus.

Oman enim kogemust ärevusega seotud seisundite (nt paanikahäire, üldistunud ärevushäire) ning erinevate meeleoluhäirete (nt depressioon, bipolaarne häire) ravis. Viimastel aastatel on minu erialases huviorbiidis olnud ka aktiivsus-ja tähelepanuhäire diagnoosimine ja ravi.

Pean oma töös kõige olulisemaks koostööd ja aktiivset kuulamist. Olen aastatepikkuse kogemuse pinnalt õppinud, et ravitulemusi saavutame vaid usaldusliku ja empaatilise suhte najal.

Täiendan end pidevalt erialastel koolitustel nii Eestis kui välismaal. Olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ja süsteemse pereteraapia baaskursused.

Kuulun Eesti Arstide Liitu.

ANNE BERENDSEN

Töökeeled: eesti, inglise
E-mail: anne@upk.ee

Võtan vastu lapsi ja noorukeid alates 7. eluaastast

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kiitusega 2013. aastal ning samal aastal astusin ka psühhiaatria residentuuri. Residentuuri käigus ilmnes, et mulle kõige südamelähedasem on laste ja nende peredega töötamine, mistõttu astusin 2016. aastal laste-ja noorukitepsühhiaatria residentuuri, mille lõpetasin 2023. aastal.

Olen töötanud nii Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kui Tallinna Lastehaiglas.

Oma töös pean lisaks erinevate häirete diagnoosimisele ja ravile oluliseks üheskoos patsientidega leida üles nende tugevused, mis aitavad neil läbi elu keerulisematel aegadel toime tulla.

Kuulun Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja Eesti Nooremarstide Ühendusse.

TIINA KALDA

Töökeeled: eesti, inglise, saksa
E-mail: tiina@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid

Kutsetunnistused: Kliiniline psühholoog 8; Neuropsühholoog 7

Olen lõpetanud psühholoogia teadusmagistrantuuri Tartu Ülikoolis 2006.a. ning kognitiivse närviteaduse doktorantuuri Sussexi Ülikoolis Suurbritannias 2013.a. 2014.-2017. aastal läbisin eksistentsianalüütilise nõustamise ja logoteraapia väljaõppe Berliinis Saksamaal Akademie für Existenzanalyse und Logotherapie juures ja 2018. aastal skeemiteraapia ISST poolt akrediteeritud väljaõppe Tartus. Sel alal täiendan end jätkuvalt. Kognitiiv-käitumisteraapia baaskursuse ning valiku häirespetsiifilisi kursusi läbisin Tartu Ülikoolis magistriõpingute raames.

Lähtun oma töös eelkõige skeemiteraapia ning eksistentsiaalse psühhoteraapia põhimõtetest, kasutades vajadusel ka kognitiiv-käitumuslikke mudeleid. 2020 sügisel läbisin ka skeemiteraapial põhineva lapsevanemate nõustamise meetodi “Good Enough Parenting” grupijuhi väljaõppe.

Minu erihuvi on pikalt olnud neuropsühholoogia, nii diagnostika kui taastava neuropsühholoogia raamistikes, mis on mind varasemalt viinud tööle statsionaarsesse taastusravisse Põlva Haiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas, mitmetele rahvusvahelistele konverentsidele ning end magistriõpingute raames täiendama Berni Ülikooli Šveitsis. Käesolevat rakendan neid teadmisi kognitsiooni hindamisel ning neuropsühholoogilistes uuringutes erinevate kaebuste korral.

Doktorantuuri vältel keskendusin muusika emotsionaalsete efektide uurimisele nii tervetel täiskasvanutel kui depressiooni all kannatavatel patsientidel. Lisaks kliinilisele tööle õpetan viimastel aastatel ka magistrante Tallinna ülikoolis ning juhendan uurimistöid.

TIIU RANDVIIR

Töökeeled: eesti
E-mail: tiiu@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid

KLIINILINE PSÜHHOLOOG, tase 7

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonna magistriõppe kliinilise psühholoogia spetsialiseerumisega. Lisaks olen täiendanud end kognitiiv-käitumusliku teraapia baasõppega, pereteraapia baaskursusega, EMDR traumateraapia väljaõppega, motiveeriva intervjueerimise sissejuhatava kursusega ning lahenduskeskse lühiteraapia väljaõppega. Käesolevalt täiendan end psühhoanalüütilise teraapia väljaõppes.

Minu läbiviidud uurimustöödes keskendusin emotsionaalse intelligentsuse seostele ärevuse ja tajutud stressiga ning vaimsete võimete diagnostikale Sclerosis multiplex’i diagnoosi kontekstis.

Põhiliselt töötan igapäevaselt Närvihaiguste kliinikus neuroloogiliste patsientidega ning teen kord nädalas vastuvõttu Ülemiste Psühhiaatriakeskuses.

TEELE REILJAN

Töökeeled: eesti, inglise
E-mail: teelereiljan@upk.ee

Individuaalne ja pereteraapia

Sündisin ja kasvasin Tartus. Kõrghariduse omandasin Tallinna Ülikoolis.

Psühholoogina töötan alates 2011. aastast. Läbisin Põlva Haiglas kliinilise psühholoogi kutseaasta ning oman alates 2014. aastast kliinilise psühholoogi kutset.

Olen läbinud kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse,
perekonnapsühhoteraapia II ja III astme väljaõppe.

Töötan individuaalklientide, perede ja paaridega.

Lähtun oma töös kliinilise psühholoogi teadmistest, kuid vaatlen iga kliendi ja pere puhul ka oma pereterapeudi väljaõppest lähtuvalt tervet peresüsteemi ning selle mõju inimese käesolevale toimetulekule.

Olen aastate jooksul läbinud erinevaid täiendkoolitusi pereteraapia, paariteraapia, traumateraapia, skeemiteraapia, kriisi- ja leinanõustamise valdkondades.

Oman õigust läbi viia isiksuseuuringut (SNAP-2).

ANNIKA PROMET

Töökeeled: eesti, inglise
email: annika@upk.ee
Individuaalne ja pereteraapia

Psühholoogia magistrantuuri lõpetasin 2015. aastal Tallinna Ülikoolis. 2018. aastast oman
kliinilise psühholoogi kutset. Olen superviseeritav pereterapeut, perekonna
psühhoterapeutide II astme pädevuskoolituse lõpetasin 2021. aastal. Olen osalenud mitmetel
täiendkoolitustel, nt baastasemel kognitiiv-käitumisteraapia, skeemiteraapia ja EMDR (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing) traumateraapia. Lisaks olen õppinud ja
praktiseerinud teadveloleku ja enesehoolivuse tehnikaid.
Psühholoogina olen töötanud peamiselt haigla kontekstis, kõige enam meeleolu- ja
ärevushäirega. Lisaks oman töökogemust rehabilitatsiooni valdkonnas.
Töötan individuaalklientide, perede ja paaridega. Oma töös tähtsustan suhestumist
klientidega ning individuaalsete vajadustega arvestamist.
Olen Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

HEDY LAIDRE

Töökeeled: eesti
E-mail: hedy@upk.ee

Teraapia peredele ja paaridele eesti keeles

Huvi inimsuhete, vaimse tervise häirete ja pere heaolu vastu on mind saatnud terve elu. Olen erialalt psühholoog ja pereterapeut ning aktiivselt inimesi abistanud üle kümnekonna aasta.

Olen lõpetanud psühholoogia magistrantuuri Tallinna Ülikoolis nõustamispsühholoogia erialal. Olen läbinud lahenduskeskse lühiteraapia koolituse, kognitiiv-käitumisteraapia baaskoolituse, perekonna psühhoterapeudi I ja II astme pädevuskoolituse ning lisaks mitmeid täiendkoolitusi peretöö vallas. Pean oluliseks järjepidevalt hoolitseda enda erialase kvalifikatsiooni säilimise ja arendamise eest. Käesoleva aasta suvel lõpetan perekonna psühhoterapeudi III astme pädevuskoolituse.

Olen töötanud nõustamiskeskuses, koolides ja lasteaedades, nõustades õpilasi, peresid, üksikvanemaid, õpetajaid ning teisi. Olen kokku puutunud erinevate psüühika – ja käitumishäiretega (ärevushäired, depressioon, aktiivsus-ja tähelepanuhäire, autismispektri häired, söömishäired, skisofreenia, suitsiidkatsed jm), psühhiaatriliste patsientidega ja töötanud koos paljude oma ala spetsialistidega. Viimastel aastatel olen pühendunud eravastuvõttudele paari- ja peretöös.

Minu töö suurimad õnnestumised on olnud abistada väikelapsi, noorukeid ja täiskasvanuid, kelle psüühilised probleemid on neilt röövinud lootuse ja halvimal juhul ka eluisu. Leian, et toetava ja turvalise keskkonna pakkumine igale pereliikmele ning sihikindlus perega ühiselt püstitatud eesmärkideni jõudmisel iseloomustavad nii mind kui ka minu suhtumist töösse. Pereterapeudina olen kogenud, kuidas pere suhtemustrite, allsüsteemide ja struktuuri uurimine ja mõistmine ning vajalike muudatuste tegemine on algatanud elu muutvaid protsesse nii nooremas kui ka vanemas inimeses.

MIRJAM LUIK

Töökeeled: eesti, inglise
E-mail: mirjam@upk.ee

Vaimse tervise seisundi esmane hindamine ja jälgimine lastel (alates 7. eluaastast), noorukitel ja täiskasvanutel

Huvi vaimse tervise valdkonna vastu tekkis mul seoses erakorralise meditsiini õe ning õppejõu töökogemusega, nähes vaimse ja füüsilise tervise tasakaalu olulisust.

Lisaks kümne aasta pikkusele töökogemusele kiirabis, olen töötanud erihoolekande valdkonnas iseseisva õendusabi osutajana ja psühhiaatriakliinikutes vaimse tervise õena. Oman põhjalikku kogemust meeleoluhäirete, ärevushäirete ning ägedate psühhiaatriliste seisunditega.

2020. aasta alguses lõpetasin terviseteaduste magistrantuuri intensiivõenduses, mille järgselt olen süvendatult tegelenud ka kahjude vähendamise ja sõltuvushäiretega.

Viimase aasta jooksul olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi, sealhulgas “Coaching Skills Certificate” EBS’is, “Laste, noorte ja täiskasvanute ennastkahjustav käitumine ja suitsidaalsus”, lisaks aktiivsus- ja tähelepanuhäiret ning teisi vaimset tervist käsitlevaid koolitusi. Arendan SMART Recovery programmi Eestis ning olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kursuse “Sissejuhatus loomi kaasavatesse sekkumistesse”, et kaasata oma erialasesse töösse ka teraapiakoera Marshalit.

LIISA JOHANSON

Töökeeled: eesti, inglise, vene
E-mail: liisa@upk.ee

Vaimse tervise seisundi esmane hindamine ja jälgimine lastel (alates 7. eluaastast), noorukitel ja täiskasvanutel

Vaimse tervise õena oman kogemust psühhootiliste häiretega, meeleoluhäiretega ja olin üks esimesi õdesid, kes alustas “Kainem ja tervem Eesti” projekti raames alkoholi probleemidega inimeste nõustamist.

Pärast emaks saamist tekkis mul suurem huvi naiste sünnitusjärgse depressiooni ja stressi vastu. Lapsevanemaks olemisega kaasnevad tihti unemustri häirumine ja lisastress, olen hea meelega abiks lahenduste leidmisel, kuidas edasi minna nii, et vaimne tervis liigselt ei kannataks.

Meditsiinis töötan alates 2011. aastast valdavalt vaimse tervise valdkonnas. 2015.aastal lõpetasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse erialal ning 2016. aastal läbisin üheaastase õdede eriala koolituse spetsialiseerudes vaimse tervise õeks (cum laude).

PERH Psühhiaatriakliinikus töötades olen läbinud erinevaid vaimse tervise häirete alaseid koolitusi. Nendest pikim, ühe aastane koolitus, oli „Grupiprotsesside mõistmine ja juhtimine psüühikahäirega patsientide ja nende lähedaste grupis“.

Hetkel õpin toitumisnõustajaks Annely Sootsi tervisekoolis. Minu poole võib julgelt pöörduda, kui on vaja abi oma toitumismustrite ja harjumuste kaardistamisel ja muutmisel. Koostan ka toitumiskavasid kitsamas mõttes nagu tõhustatud toitumise kava patsientidele, kes vajavad abi normaalse toitumise etapiliseks taastamiseks.

Lisaks vaimsele tervisele meeldib mulle panustada nii enda kui ka teiste inimeste füüsilisse tervisesse, 2017-2018 läbisin 200-tunnise joogaõpetajate koolituse ning 2020. aastal täiendasin end FAF personaaltreenerite baaskoolitusel.

Liikumine on üks vaimse tervise vitamiine, millega ma ennast ka ise igas mõttes vormis hoian.

KRISTINA IVANOVA

Töökeeled: eesti, vene
E-mail: kristina@upk.ee

Vaimse tervise seisundi esmane hindamine ja jälgimine lastel (alates 7. eluaastast), noorukitel ja täiskasvanutel

Olen lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe õppe 2019. aastal ning
2022. aastal Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistri vaimse tervise õenduse erialal (cum laude). Alates 2018. aastast töötan Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus meeleolu- ja ärevushäirete valdkonnas.

Olen osalenud Tervise Arengu Instituudi „Madala intensiivsusega
psühhosotsiaalsete sekkumiste oskuste täiendamise“ koolitusel ning PERH mitmetel vaimse tervise alastel koolitustel.

Oma töös pean väga oluliseks head meeskonnatööd ning usaldusliku suhte loomist.

TEELE NIMMERFELDT

Work languages: Estonian, Finnish, English
E-mail: teele@upk.ee

I accept adults and adolescents from the age of 12.

I have been working in the field of psychiatry for over ten years.

Since 2016, I have been working as a psychiatric specialist.

As a psychiatrist, my priorities are listening to patients, providing help, prescribing and adjusting treatment, monitoring conditions and prevention. I regularly engage in further professional training. I have also completed a basic course in family therapy.

I am a member of the Estonian Medical Association, the Estonian Psychiatric Association and the Finnish Medical Association.

KATRE PÄÄSO

Work languages: Estonian, Finnish, English
E-mail: katre@upk.ee

I accept adults and adolescents from the age of 12.

I have always been fascinated with psychiatry as a field because of its complexity – as a psychiatrist you treat a person’s soul, but that in turn requires knowing something about the body, because so many psychiatric disorders manifest themselves physiologically and vice versa. As a doctor, I like to see a patient as a complete person, which then also can lead to a much better therapeutic outcome.

I graduated from the Faculty of Medicine at the University of Tartu in 2006 and then completed my residency in psychiatry in 2013. My experience as a psychiatrist so far I have gained from working in major psychiatric centres and private clinics in Estonia and Finland, including the primary psychiatric unit of the West-Helsinki Psychiatric Polyclinic, Kokkola and Lahti Central Hospitals and the psychiatric polyclinic of the North-Estonian Regional Hospital.

I am most experienced in the treatment of anxiety-related conditions (e.g. panic disorder, generalised anxiety disorder) and various mood disorders (e.g. depression, bipolar disorder). In recent years, I have also had a special interest in the diagnosis and treatment of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD).

I consider cooperation and active listening to be the most important aspects of my work. Years of experience have taught me that therapeutic results can only be achieved through building a trusting and empathic relationship.

I am continuously widening my knowledge through professional training in Estonia and abroad. I have completed basic courses in cognitive-behavioural therapy and systemic family therapy.

I belong to the Estonian Medical Association.

ANNE BERENDSEN

Work languages: Estonian, English
E-mail: anne@upk.ee

I accept children and adolescents from the age of 7.

I graduated with honours from the Faculty of Medicine of the University of Tartu in 2013, and in the same year I started my residency in psychiatry. During my residency, it became clear that working with children and their families was my dear wish, which led to starting my residency in child and adolescent psychiatry in 2016.

I have worked at both the North-Estonian Regional Hospital and the Tallinn Children’s Hospital.

In my work, in addition to diagnosing and treating various disorders, I consider it important to work with patients to find the strengths that help them to cope with the more difficult times in their lives.

I am a member of the Estonian Psychiatric Association and the Estonian Association of Junior Doctors.

TIINA KALDA

Work languages: Estonian, English, German
E-mail: tiina@upk.ee

I work with adults.

Qualifications: clinical psychologist 8; neuropsychologist 7

I have a Master of Science degree in Psychology from the University of Tartu (2006) and a PhD in Cognitive Neuroscience from the University of Sussex, UK (2013). From 2014-2017 I completed a training in existential analysis counselling and logotherapy in Berlin at the Akademie für Existenzanalyse und Logotherapie and in 2018 I completed an ISST accredited training in scheme therapy in Tartu. I currently continue my education in this field. As part of my Master’s studies, I completed a cognitive-behavioural therapy basic course and a selection of disorder-specific courses at Tartu University.

My work is based primarily on the principles of scheme therapy and existential psychotherapy, using cognitive-behavioural models where appropriate. In autumn 2020, I was trained as a group leader of the parent counselling method “Good Enough Parenting” based on scheme therapy.

My special interest is neuropsychology, in both diagnostic and restorative neuropsychology frameworks, which has led me to work in in-patient rehabilitation at Põlva Hospital and Ida-Tallinna Central Hospital. It has also inspired me to attend several international conferences and to continue my education at the University of Bern, Switzerland, as part of my master studies. I am currently applying this knowledge in cognition assessment and neuropsychological studies in the treatment of various complaints.

During my doctoral studies, I focused on the emotional effects of music on both healthy adults and patients with depression. In addition to my clinical work I have been teaching postgraduate students at Tallinn University as well as supervising research.

TIIU RANDVIIR

Work languages: Estonian
E-mail: tiiu@upk.ee

I work with adults.

CLINICAL PSYCHOLOGIST, Level 7

I have graduated from the Department of Psychology of Tallinn University with a Master’s degree in Clinical Psychology. In addition, I have completed a basic training in cognitive-behavioural therapy, a basic course in family therapy, a training in EMDR trauma therapy, an introductory course in motivational interviewing and a training in solution-focused brief therapy. I am currently completing a training in psychoanalytic therapy.

My university research focused on the relationship of emotional intelligence with anxiety and perceived stress, and on the diagnosis of mental abilities in the context of multiple sclerosis diagnosis.

On a daily basis, I mainly work with neurological patients in the Neurology Clinic and do a weekly reception at the Upper Psychiatry Centre.

TEELE REILJAN

Work languages: Estonian, English
E-mail: teelereiljan@upk.ee

Individual and family therapy

I was born and raised in Tartu. I got my higher education in Tallinn University.

I have been working as a psychologist since 2011. I worked one year as a clinical psychologist at Põlva Hospital and have been a clinical psychologist since 2014.

I have completed an introductory course in cognitive-behavioural therapy and level II and Level III training in family psychotherapy.

I work with individual clients, families and couples.

My work is based on my knowledge as a clinical psychologist, but I also use my training as a family therapist to look, for each client and family, at the whole family system and its impact on the person’s current coping.

Over the years, I have completed a variety of complementary trainings in the areas of family therapy, couples therapy, trauma therapy, schema therapy, crisis and bereavement counselling.

I am qualified to carry out personality assessments (SNAP-2).

ANNIKA PROMET

Work languages: Estonian, English
email: annika@upk.ee
Individual and family therapy

I graduated from Tallinn University in 2015. As of 2018, I am the owner of a psychotherapy and counselling practice.
Since 2018 I have been a clinical psychologist. I am a supervising family therapist, family therapist, family therapist and family psychologist.
I graduated from the level II competence training for family psychotherapists in 2021. I have participated in several trainings, e.g. basic cognitive-behavioural therapy, schema therapy and EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) trauma therapy. In addition, I have studied and
practiced mindfulness and self-help techniques.
As a psychologist, I have worked mainly in hospital contexts, mostly in the field of mood and anxiety disorders. In addition, I have work experience in the field of rehabilitation.
I work with individual clients, families and couples. In my work I give special attention to the relationship
with clients and take individual needs into account.
I am a member of the Estonian Association of Clinical Psychologists and the Estonian Association for Family Therapy.

HEDY LAIDRE

Work languages: Estonian
E-mail: hedy@upk.ee

Therapy for families and couples in Estonian.

I have a lifelong interest in relationships, mental health disorders and family well-being. I am a psychologist and family therapist and have been actively helping people for over a decade.

I have a Master’s degree in Counselling Psychology from Tallinn University. I have completed training in Solution-Focused Brief Therapy, basic training in Cognitive-Behavioural Therapy, Level I and Level II Competence Training as a Family Psychotherapist, as well as a number of further training courses in family work. I consider it important to continuously take care of maintaining and developing my professional qualifications. This summer, I will complete my level III training as a family psychotherapist.

I have worked in counselling centres, schools and kindergartens, and have been counselling students, families, single parents, teachers and others. I have been involved with the treatment of a variety of mental and behavioural disorders (anxiety disorders, depression, attention deficit disorder, autism spectrum disorders, eating disorders, schizophrenia, suicide attempts, etc.), I’ve treated psychiatric patients and have worked with many professionals in the field. In recent years, I have dedicated myself to private counselling for couples and family work.

My greatest successes in my work have been in helping young children, adolescents and adults whose mental health problems have robbed them of hope and, in the worst cases, of the will to live. Providing a supportive and safe environment for each family member and consistently working with families to reach the goals we have set together characterise both me and my approach to my work. As a family therapist, I have experienced how exploring and understanding family patterns, subsystems and structure, and making the necessary changes, has initiated life-changing processes in both younger and older people.

MIRJAM LUIK

Work languages: Estonian, English
E-mail: mirjam@upk.ee

Initial mental health assessment and monitoring for children (from age 7), adolescents and adults.

I became interested in mental health as an emergency nurse and as a lecturer, seeing the importance of mental and physical health balance.

In addition to a decade of experience in the emergency field, I have worked in the special care field as an independent nurse practitioner and in psychiatric clinics as a mental health nurse. I have extensive experience with mood disorders, anxiety disorders and acute psychiatric conditions.

In early 2020, I completed a Master’s degree in Health Sciences in Intensive Care, after which I have also worked in depth with harm reduction and addictive disorders.

Over the past year I have completed various further training courses including the ‘Coaching Skills Certificate’ at EBS, ‘Self-harming behaviour and suicidality in children, young people and adults’, as well as a training in activity and attention disorders and other mental health topics. I am active developing the SMART Recovery programme in Estonia and have completed the course “Introduction to Animal Inclusive Interventions” at Tallinn University to include a therapy dog, Marshal, in my professional work.

LIISA JOHANSON

Work languages: Estonian, English, Russian
E-mail: liisa@upk.ee

Initial mental health assessment and monitoring in children (from age 7), adolescents and adults.

As a mental health nurse, I have experience with psychotic disorders, mood disorders and I was one of the first nurses to start counselling people with alcohol problems in the framework of the “A more sober and healthy Estonia” project.

After becoming a mother, I became more interested in women’s postpartum depression and stress. Parenthood is often accompanied by sleep disturbance and additional stress, and I am happy to help find solutions on how to find a new balance without mental health issues.

In medicine, I have been working mainly in the mental health field since 2011. In 2015, I graduated from Tallinn Health Care College with a degree in nursing and in 2016, I completed a one-year nursing specialisation and became a mental health nurse (cum laude).

While working at the PERH Psychiatric Clinic, I have undergone various trainings on mental health disorders. The longest of these, a one-year training course, was ‘Understanding and managing group processes in a group of patients with mental disorders and their relatives’.

I am currently studying to become a nutrition counsellor at the Annely Soot School of Health. Feel free to contact me if you need help in mapping and changing your eating patterns and habits. I also design nutrition plans in a more narrow sense, such as an enhanced nutrition plan for patients who need help to re-establish a normal diet in stages.

In addition to mental health, I like to contribute to my own physical health as well as the physical health of others, in 2017-2018 I completed a 200-hour yoga teacher training and in 2020 I will be upgrading my skills at the FAF Personal Trainer Basic Training.

Exercise is one of the mental health vitamins I use to keep myself fit in every way.

KRISTINA IVANOVA

Working languages: Estonian, Russian
E-mail: kristina@upk.ee

Initial mental health assessment and monitoring in children (from the age of 7), adolescents and adults.

I graduated from Tallinn Health Care College in 2019, and I am a graduate of nursing.
Master of Health Sciences in Mental Health Nursing (cum laude) from Tallinn Health Sciences University in 2022. Since 2018 I have been working in the field of mood and anxiety disorders at the Psychiatry Clinic of the North-Estonian Regional Hospital.

I have been a participant of the Institute for Health Development’s “Low Intensity Psychoeducation and Psychological Psychosis” project.
Psychosocial Intervention Skills Upgrading” and several mental health trainings at PERH.

In my work, I attach great importance to good teamwork and building trusting relationships.

Cancel Your Booking

If you are unable to attend the appointment or would like to reschedule, please notify us by email info@upk.ee no later than 2 working days before the appointment to receive full refund. In case of later notification you will be charged for the visit.