Meeskond

Meie inimesed

Teele Nimmerfeldt

Psühhiaater
Töökeeled: eesti, soome, inglise
E-mail: info@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid ja noorukeid alates 12. eluaastast

Teelega lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

Katre Pääso

Psühhiaater
Töökeeled: eesti, soome, inglise
E-mail: info@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid ja noorukeid alates 12. eluaastast

Katrega lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

Anne Berendsen

Laste-ja noorukitepsühhiaater

Töökeeled: eesti, inglise
E-mail: info@upk.ee

Võtan vastu noorukeid ja lapsi alates 7. eluaastast

Hetkel uusi patsiente vastu ei võta.

Annega lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

Tiina Kalda

PhD, kliiniline psühholoog, lisapädevusega neuropsühholoog

Töökeeled: eesti, inglise, saksa
E-mail: info@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid

Tiinaga lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

Tiiu Randviir

(viibib lapsehoolduspuhkusel)

Kliiniline psühholoog
Töökeeled: eesti
E-mail: info@upk.ee

Tiiuga lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

Teele Reiljan

Kliiniline psühholoog, pereterapeut, koolitaja
Töökeeled: eesti, inglise
E-mail: info@upk.ee

Individuaalne ja pereteraapia

Teelega lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

Loe lähemalt pereteraapia kohta

Annika Promet

(viibib lapsehoolduspuhkusel)

Kliiniline psühholoog, pereterapeut
Töökeeled: eesti, inglise
E-mail: info@upk.ee

Individuaalne ja pereteraapia

Annikaga lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

Loe lähemalt pereteraapia kohta

Hedy Laidre

Psühholoog, pereterapeut
Töökeeled: eesti
E-mail: info@upk.ee

Teraapia peredele ja paaridele eesti keeles

Hedyga lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

Loe lähemalt pereteraapia kohta

Mirjam Luik

Eriõde
Töökeeled: eesti, inglise
E-mail: info@upk.ee

Vaimse tervise seisundi esmane hindamine ja jälgimine lastel (alates 7. eluaastast), noorukitel ja täiskasvanutel

Hetkel palume alla 12-aastaste lastega mitte pöörduda, kuna lastepsühhiaatri ajad on täitunud.

Mirjamiga lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

Liisa Johanson

Vaimse tervise õde
Töökeeled: eesti, inglise, vene
E-mail: info@upk.ee

Vaimse tervise seisundi esmane hindamine ja jälgimine lastel (alates 7. eluaastast), noorukitel ja täiskasvanutel

Hetkel teostab vastuvõtte vaid video teel.

Liisaga lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

Kristina Ivanova

Vaimse tervise õde
Töökeeled: eesti, vene
E-mail: info@upk.ee

Vaimse tervise seisundi esmane hindamine ja jälgimine lastel (alates 7. eluaastast), noorukitel ja täiskasvanutel

Hetkel palume alla 12-aastaste lastega mitte pöörduda, kuna lastepsühhiaatri ajad on täitunud.

Kristinaga lähemalt tutvumiseks vajuta pildile.

TEELE NIMMERFELDT

Töökeeled: eesti, soome, inglise
E-mail: teele@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid ja noorukeid alates 12. eluaastast

Psühhiaatria valdkonnas olen töötanud juba üle kümne aasta.

2016.aastast tegutsen psühhiaatria eriarstina.

Psühhiaatrina on mu prioriteediks patsientide kuulamine, abi osutamine, vajadusel ravi määramine ja selle korrigeerimine, seisundi jälgimine, ennetustöö. Jätkub erialaga seotud pidev enesetäiendamine. Olen läbinud ka pereteraapia algkursuse.

Kuulun Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja Eesti Arstide Liitu.

KATRE PÄÄSO

Töökeeled: eesti, soome, inglise
E-mail: katre@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid ja noorukeid alates 12. eluaastast

Psühhiaatria kui valdkond on mind alati paelunud oma mitmetahulisuse tõttu – psühhiaatrina ravid sa inimese hinge, kuid see eeldab omakorda kogu tema keha tundmist, kuna väga paljud psühhiaatrilised häired avalduvad keha kaudu ning vastupidi. Arstina sooviksin enim, et inimest võetaks ühtse tervikuna, mis annaks ka oluliselt parema tulemuse ravitöös.

Lõpetasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2006. aastal ja seejärel psühhiaatria residentuuri 2013. aastal. Oma senise kogemuse psühhiaatrina olen saanud töötades nii Eesti kui Soome suuremates psühhiaatriakeskustes ja erakliinikutes, sealhulgas Lääne-Helsingi psühhiaatrilise polikliiniku esmapsühhooside töörühmas, Kokkola ja Lahti Keskhaiglas ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriapolikliinikus.

Oman enim kogemust ärevusega seotud seisundite (nt paanikahäire, üldistunud ärevushäire) ning erinevate meeleoluhäirete (nt depressioon, bipolaarne häire) ravis. Viimastel aastatel on minu erialases huviorbiidis olnud ka aktiivsus-ja tähelepanuhäire diagnoosimine ja ravi.

Pean oma töös kõige olulisemaks koostööd ja aktiivset kuulamist. Olen aastatepikkuse kogemuse pinnalt õppinud, et ravitulemusi saavutame vaid usaldusliku ja empaatilise suhte najal.

Täiendan end pidevalt erialastel koolitustel nii Eestis kui välismaal. Olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ja süsteemse pereteraapia baaskursused.

Kuulun Eesti Arstide Liitu.

ANNE BERENDSEN

Töökeeled: eesti, inglise
E-mail: anne@upk.ee

Võtan vastu lapsi ja noorukeid alates 7. eluaastast

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kiitusega 2013. aastal ning samal aastal astusin ka psühhiaatria residentuuri. Residentuuri käigus ilmnes, et mulle kõige südamelähedasem on laste ja nende peredega töötamine, mistõttu astusin 2016. aastal laste-ja noorukitepsühhiaatria residentuuri, mille lõpetasin 2023. aastal.

Olen töötanud nii Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kui Tallinna Lastehaiglas.

Oma töös pean lisaks erinevate häirete diagnoosimisele ja ravile oluliseks üheskoos patsientidega leida üles nende tugevused, mis aitavad neil läbi elu keerulisematel aegadel toime tulla.

Kuulun Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja Eesti Nooremarstide Ühendusse.

TIINA KALDA

Töökeeled: eesti, inglise, saksa
E-mail: tiina@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid

Kutsetunnistused: Kliiniline psühholoog 8; Neuropsühholoog 7

Olen lõpetanud psühholoogia teadusmagistrantuuri Tartu Ülikoolis 2006.a. ning kognitiivse närviteaduse doktorantuuri Sussexi Ülikoolis Suurbritannias 2013.a. 2014.-2017. aastal läbisin eksistentsianalüütilise nõustamise ja logoteraapia väljaõppe Berliinis Saksamaal Akademie für Existenzanalyse und Logotherapie juures ja 2018. aastal skeemiteraapia ISST poolt akrediteeritud väljaõppe Tartus. Sel alal täiendan end jätkuvalt. Kognitiiv-käitumisteraapia baaskursuse ning valiku häirespetsiifilisi kursusi läbisin Tartu Ülikoolis magistriõpingute raames.

Lähtun oma töös eelkõige skeemiteraapia ning eksistentsiaalse psühhoteraapia põhimõtetest, kasutades vajadusel ka kognitiiv-käitumuslikke mudeleid. 2020 sügisel läbisin ka skeemiteraapial põhineva lapsevanemate nõustamise meetodi “Good Enough Parenting” grupijuhi väljaõppe.

Minu erihuvi on pikalt olnud neuropsühholoogia, nii diagnostika kui taastava neuropsühholoogia raamistikes, mis on mind varasemalt viinud tööle statsionaarsesse taastusravisse Põlva Haiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas, mitmetele rahvusvahelistele konverentsidele ning end magistriõpingute raames täiendama Berni Ülikooli Šveitsis. Käesolevat rakendan neid teadmisi kognitsiooni hindamisel ning neuropsühholoogilistes uuringutes erinevate kaebuste korral.

Doktorantuuri vältel keskendusin muusika emotsionaalsete efektide uurimisele nii tervetel täiskasvanutel kui depressiooni all kannatavatel patsientidel. Lisaks kliinilisele tööle õpetan viimastel aastatel ka magistrante Tallinna ülikoolis ning juhendan uurimistöid.

TIIU RANDVIIR

Töökeeled: eesti
E-mail: tiiu@upk.ee

Võtan vastu täiskasvanuid

KLIINILINE PSÜHHOLOOG, tase 7

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonna magistriõppe kliinilise psühholoogia spetsialiseerumisega. Lisaks olen täiendanud end kognitiiv-käitumusliku teraapia baasõppega, pereteraapia baaskursusega, EMDR traumateraapia väljaõppega, motiveeriva intervjueerimise sissejuhatava kursusega ning lahenduskeskse lühiteraapia väljaõppega. Käesolevalt täiendan end psühhoanalüütilise teraapia väljaõppes.

Minu läbiviidud uurimustöödes keskendusin emotsionaalse intelligentsuse seostele ärevuse ja tajutud stressiga ning vaimsete võimete diagnostikale Sclerosis multiplex’i diagnoosi kontekstis.

Põhiliselt töötan igapäevaselt Närvihaiguste kliinikus neuroloogiliste patsientidega ning teen kord nädalas vastuvõttu Ülemiste Psühhiaatriakeskuses.

TEELE REILJAN

Töökeeled: eesti, inglise
E-mail: teelereiljan@upk.ee

Individuaalne ja pereteraapia

Sündisin ja kasvasin Tartus. Kõrghariduse omandasin Tallinna Ülikoolis.

Psühholoogina töötan alates 2011. aastast. Läbisin Põlva Haiglas kliinilise psühholoogi kutseaasta ning oman alates 2014. aastast kliinilise psühholoogi kutset.

Olen läbinud kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse,
perekonnapsühhoteraapia II ja III astme väljaõppe.

Töötan individuaalklientide, perede ja paaridega.

Lähtun oma töös kliinilise psühholoogi teadmistest, kuid vaatlen iga kliendi ja pere puhul ka oma pereterapeudi väljaõppest lähtuvalt tervet peresüsteemi ning selle mõju inimese käesolevale toimetulekule.

Olen aastate jooksul läbinud erinevaid täiendkoolitusi pereteraapia, paariteraapia, traumateraapia, skeemiteraapia, kriisi- ja leinanõustamise valdkondades.

Oman õigust läbi viia isiksuseuuringut (SNAP-2).

ANNIKA PROMET

Töökeeled: eesti, inglise
email: annika@upk.ee
Individuaalne ja pereteraapia

Psühholoogia magistrantuuri lõpetasin 2015. aastal Tallinna Ülikoolis. 2018. aastast oman
kliinilise psühholoogi kutset. Olen superviseeritav pereterapeut, perekonna
psühhoterapeutide II astme pädevuskoolituse lõpetasin 2021. aastal. Olen osalenud mitmetel
täiendkoolitustel, nt baastasemel kognitiiv-käitumisteraapia, skeemiteraapia ja EMDR (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing) traumateraapia. Lisaks olen õppinud ja
praktiseerinud teadveloleku ja enesehoolivuse tehnikaid.
Psühholoogina olen töötanud peamiselt haigla kontekstis, kõige enam meeleolu- ja
ärevushäirega. Lisaks oman töökogemust rehabilitatsiooni valdkonnas.
Töötan individuaalklientide, perede ja paaridega. Oma töös tähtsustan suhestumist
klientidega ning individuaalsete vajadustega arvestamist.
Olen Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

HEDY LAIDRE

Töökeeled: eesti
E-mail: hedy@upk.ee

Teraapia peredele ja paaridele eesti keeles

Huvi inimsuhete, vaimse tervise häirete ja pere heaolu vastu on mind saatnud terve elu. Olen erialalt psühholoog ja pereterapeut ning aktiivselt inimesi abistanud üle kümnekonna aasta.

Olen lõpetanud psühholoogia magistrantuuri Tallinna Ülikoolis nõustamispsühholoogia erialal. Olen läbinud lahenduskeskse lühiteraapia koolituse, kognitiiv-käitumisteraapia baaskoolituse, perekonna psühhoterapeudi I ja II astme pädevuskoolituse ning lisaks mitmeid täiendkoolitusi peretöö vallas. Pean oluliseks järjepidevalt hoolitseda enda erialase kvalifikatsiooni säilimise ja arendamise eest. Käesoleva aasta suvel lõpetan perekonna psühhoterapeudi III astme pädevuskoolituse.

Olen töötanud nõustamiskeskuses, koolides ja lasteaedades, nõustades õpilasi, peresid, üksikvanemaid, õpetajaid ning teisi. Olen kokku puutunud erinevate psüühika – ja käitumishäiretega (ärevushäired, depressioon, aktiivsus-ja tähelepanuhäire, autismispektri häired, söömishäired, skisofreenia, suitsiidkatsed jm), psühhiaatriliste patsientidega ja töötanud koos paljude oma ala spetsialistidega. Viimastel aastatel olen pühendunud eravastuvõttudele paari- ja peretöös.

Minu töö suurimad õnnestumised on olnud abistada väikelapsi, noorukeid ja täiskasvanuid, kelle psüühilised probleemid on neilt röövinud lootuse ja halvimal juhul ka eluisu. Leian, et toetava ja turvalise keskkonna pakkumine igale pereliikmele ning sihikindlus perega ühiselt püstitatud eesmärkideni jõudmisel iseloomustavad nii mind kui ka minu suhtumist töösse. Pereterapeudina olen kogenud, kuidas pere suhtemustrite, allsüsteemide ja struktuuri uurimine ja mõistmine ning vajalike muudatuste tegemine on algatanud elu muutvaid protsesse nii nooremas kui ka vanemas inimeses.

MIRJAM LUIK

Töökeeled: eesti, inglise
E-mail: mirjam@upk.ee

Vaimse tervise seisundi esmane hindamine ja jälgimine lastel (alates 7. eluaastast), noorukitel ja täiskasvanutel

Huvi vaimse tervise valdkonna vastu tekkis mul seoses erakorralise meditsiini õe ning õppejõu töökogemusega, nähes vaimse ja füüsilise tervise tasakaalu olulisust.

Lisaks kümne aasta pikkusele töökogemusele kiirabis, olen töötanud erihoolekande valdkonnas iseseisva õendusabi osutajana ja psühhiaatriakliinikutes vaimse tervise õena. Oman põhjalikku kogemust meeleoluhäirete, ärevushäirete ning ägedate psühhiaatriliste seisunditega.

2020. aasta alguses lõpetasin terviseteaduste magistrantuuri intensiivõenduses, mille järgselt olen süvendatult tegelenud ka kahjude vähendamise ja sõltuvushäiretega.

Viimase aasta jooksul olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi, sealhulgas “Coaching Skills Certificate” EBS’is, “Laste, noorte ja täiskasvanute ennastkahjustav käitumine ja suitsidaalsus”, lisaks aktiivsus- ja tähelepanuhäiret ning teisi vaimset tervist käsitlevaid koolitusi. Arendan SMART Recovery programmi Eestis ning olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kursuse “Sissejuhatus loomi kaasavatesse sekkumistesse”, et kaasata oma erialasesse töösse ka teraapiakoera Marshalit.

LIISA JOHANSON

Töökeeled: eesti, inglise, vene
E-mail: liisa@upk.ee

Vaimse tervise seisundi esmane hindamine ja jälgimine lastel (alates 7. eluaastast), noorukitel ja täiskasvanutel

Vaimse tervise õena oman kogemust psühhootiliste häiretega, meeleoluhäiretega ja olin üks esimesi õdesid, kes alustas “Kainem ja tervem Eesti” projekti raames alkoholi probleemidega inimeste nõustamist.

Pärast emaks saamist tekkis mul suurem huvi naiste sünnitusjärgse depressiooni ja stressi vastu. Lapsevanemaks olemisega kaasnevad tihti unemustri häirumine ja lisastress, olen hea meelega abiks lahenduste leidmisel, kuidas edasi minna nii, et vaimne tervis liigselt ei kannataks.

Meditsiinis töötan alates 2011. aastast valdavalt vaimse tervise valdkonnas. 2015.aastal lõpetasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse erialal ning 2016. aastal läbisin üheaastase õdede eriala koolituse spetsialiseerudes vaimse tervise õeks (cum laude).

PERH Psühhiaatriakliinikus töötades olen läbinud erinevaid vaimse tervise häirete alaseid koolitusi. Nendest pikim, ühe aastane koolitus, oli „Grupiprotsesside mõistmine ja juhtimine psüühikahäirega patsientide ja nende lähedaste grupis“.

Hetkel õpin toitumisnõustajaks Annely Sootsi tervisekoolis. Minu poole võib julgelt pöörduda, kui on vaja abi oma toitumismustrite ja harjumuste kaardistamisel ja muutmisel. Koostan ka toitumiskavasid kitsamas mõttes nagu tõhustatud toitumise kava patsientidele, kes vajavad abi normaalse toitumise etapiliseks taastamiseks.

Lisaks vaimsele tervisele meeldib mulle panustada nii enda kui ka teiste inimeste füüsilisse tervisesse, 2017-2018 läbisin 200-tunnise joogaõpetajate koolituse ning 2020. aastal täiendasin end FAF personaaltreenerite baaskoolitusel.

Liikumine on üks vaimse tervise vitamiine, millega ma ennast ka ise igas mõttes vormis hoian.

KRISTINA IVANOVA

Töökeeled: eesti, vene
E-mail: kristina@upk.ee

Vaimse tervise seisundi esmane hindamine ja jälgimine lastel (alates 7. eluaastast), noorukitel ja täiskasvanutel

Olen lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe õppe 2019. aastal ning
2022. aastal Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistri vaimse tervise õenduse erialal (cum laude). Alates 2018. aastast töötan Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus meeleolu- ja ärevushäirete valdkonnas.

Olen osalenud Tervise Arengu Instituudi „Madala intensiivsusega
psühhosotsiaalsete sekkumiste oskuste täiendamise“ koolitusel ning PERH mitmetel vaimse tervise alastel koolitustel.

Oma töös pean väga oluliseks head meeskonnatööd ning usaldusliku suhte loomist.

Broneeringu tühistamine

Juhul, kui Te ei saa vastuvõtule tulla, palume sellest teatada hiljemalt 2 tööpäeva enne vastuvõtu algust emailile info@upk.ee või täites alloleva vormi.

Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmise korral on meil õigus visiidi eest esitada arve vastavalt kehtivale hinnakirjale või jätta ette makstud visiiditasu tagastamata. Muudel juhtudel tagastatakse kogu ettemaks.