Tärkeää tietää

Systeeminen perheterapia

Perheterapia on psykoterapiamenetelmä, jossa keskitytään perheenjäsenten ja läheisten väliseen kommunikointiin, ihmissuhteiden laatuun, erilaisiin kehityskriiseihin ja niistä selviytymiseen.

Jokainen perhe on ainutlaatuinen sosiaalinen järjestelmä, jolla on oma erityinen tasapainonsa, rakenteensa ja vuorovaikutusmallinsa. Kun perheessä tapahtuu muutos, jossa tasapainoa ei voida säilyttää, se vaikuttaa koko järjestelmään.

Jokainen perheenjäsen on osa laajempaa perhejärjestelmää, ja yhden jäsenen muutos vaikuttaa koko perheeseen. Terapian tavoitteena on auttaa perhettä selviytymään tästä muutoksesta ja löytää optimaalinen ratkaisu, joka parantaa koko perheen toimintaa ja lisää perheenjäsenten tyytyväisyyttä ja läheisyyttä.

Yleiset syyt hakeutua perheterapiaan:

  • Tyytymättömyys perheen toimintaan (erilaiset väärinkäsitykset, lisääntyvät ristiriidat, rooliristiriidat).
  • Parisuhdeongelmat
  • Pienten lasten ja nuorten tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat.
  • Pienten lasten ja nuorten tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat.
  • Vanhemmuuden taitojen puutteet
  • Muutoksista selviytyminen (perheenjäsenen sairastuminen, vanhemmaksi tulo, muutto, suru, työpaikan menetys).
  • Avoliiton ongelmat
  • Mielenterveysongelmat

 

Perheterapia tapahtuu turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä, jossa on tärkeää käydä terapia läpi kokonaisuutena, jotta saavutetaan kestävä muutos.

Tarvittavien istuntojen määrä riippuu perheen kanssa asetetuista erityistavoitteista. Terapia toteutetaan yleensä keskustelun muodossa, se kestää puolitoista tuntia ja alkaa yleensä koko perheen esittelyllä.

Pariskunnille terapia alkaa parisuhdekeskustelulla, mutta terapiaan voi tulla myös yksin.

Pidä huolta itsestäsi ja lähisuhteistasi, ne ovat mielenterveyden perusta.

Tule rohkeasti mukaan perheterapiaan!