← Takaisin blogiin

Ülemiste psykiatriakeskuksessa perheterapeutti voi auttaa, jos tunnet ristiriitoja ihmissuhteissasi.

Ülemisten terveystalossa sijaitsevassa Ülemisten psykiatriakeskuksessa perheterapeutti voi auttaa, jos parisuhteissasi on eripuraa:

Perheterapia on terapiamuoto, joka parantaa läheisten ihmissuhteiden kautta. Jos olet tyytymätön elämääsi etkä ehkä edes tiedä, mikä on epäkunnossa tai puuttuu, voit saada apua perheterapiasta. Ylisen psykiatrian keskuksen psykologi ja perheterapeutti Hedy Laidre kertoo, miten voit paremmin ymmärtää, että on aika tulla perheterapiaan.

Hedyn mukaan yleisin indikaattori on eripuraisuus lähisuhteissa. Siihen kuuluvat riidat, kumppanien väliset jännitteet sekä lapsen ja vanhemman väliset jännitteet ja halu läheisempään suhteeseen. ”Parisuhdeongelmien lisäksi muita yleisiä syitä lähetteen antamiseen ovat pienten lasten käytösongelmat, nuorten mielenterveysongelmat sekä erilaiset sairaudet ja oireet aikuisilla itsellään”, raportissa kerrotaan. hän sanoo. Perheterapiaa käytetään laajalti ympäri maailmaa, ja onneksi Hedyn mukaan termi on alkanut herättää yhä enemmän huomiota myös Virossa. ”Myös sitä pyörittävillä ihmisillä, Viron perheterapiayhdistyksellä ja Viron perheterapiakoululla, on tärkeä rooli”, hän sanoo. He ovat tehneet Virossa paljon työtä tuodakseen perheterapiatietoa ja -kokemusta lähemmäs ihmisiä”.

Perhe järjestelmänä

Perhepsykoterapia syntyi 1900-luvun jälkipuoliskolla, kun skitsofreniapotilaiden ja heidän perheidensä tutkimus ja hoito alkoi. ”Tuolloin huomattiin, että skitsofreniapotilaat saivat hyviä tuloksia sairaalassa, mutta kun heidät lähetettiin takaisin kotiin, oireet pahenivat uudelleen. Aluksi ajateltiin, että siihen vaikutti potilaan ja äidin välinen suhde, myöhemmin mukaan otettiin isä, kunnes lopulta katsottiin, että sukupolvien välistä suhdetta oli tarkasteltava”, Hedy sanoo ja lisää, että perhesuhteiden tarkastelu on ratkaisevan tärkeää. ”Perhe on järjestelmä, jossa kaikki perheenjäsenet ovat yhteydessä toisiinsa, ja muutos yhdessä perheenjäsenessä saa aikaan muutoksen koko järjestelmässä ja päinvastoin.” ”Perhe on järjestelmä, jossa kaikki perheenjäsenet ovat yhteydessä toisiinsa.” Hedy korostaa, ettei hänen tehtävänään ole koskaan löytää syyllistä, vaan tarkastella, miten ongelmatilanne on kehittynyt ja mitä kukin perheenjäsen voi tehdä tilanteen muuttamiseksi.

Ahaa-ilmiö

Perheterapia tapahtuu turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä, jossa on tärkeää käydä terapia läpi kokonaisuutena, jotta voidaan saavuttaa kestävä muutos. Tulosten saavuttamiseksi asiakkaan kanssa laaditaan genogrammi eli perhekartta. ”Tarkastelemme kolmea sukupolvea kerrallaan. Mitkä ovat suhteet, osajärjestelmien väliset rajat, hierarkia, roolit perheessä ja paljon muuta. Genogrammiin kirjataan vain tosiasiat, ja kuvio tulee esiin. Koska asiat, joita ihmiset tulevat käsittelemään, ovat hyvin erilaisia, istunnot myös rakennetaan perheen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaan.” Genogrammin kautta tietoiseksi tulleiden ihmissuhdemallien kautta asiakkaat kokevat ahaa-efektin, joka on saanut heidät toteuttamaan muutoksia elämässään. Hedy kutsuu itseään pikemminkin harjoittajaksi kuin teoreetikoksi, sillä hän on itse käynyt läpi perheterapiaa. ”Minulla on ollut migreeniä lapsesta asti, ja perheterapian ansiosta minulla ei enää ole migreeniä.”

Uusi suuntaus

Myös perheterapiassa on asiakkaita seinästä seinään. Mukaan tulee esimerkiksi uusia pariskuntia, joilla on ollut ensimmäinen iso riita. ”Pariterapiassa kumppanit kokevat usein ensimmäistä kertaa surua yhdessä. He eivät juokse karkuun, kuten yleensä tapahtuu. Tunteidensa näyttäminen on aiemmin ollut heille pelottavaa. Tämä pelko juontaa juurensa lapsuudesta, mutta siihen voidaan puuttua pariterapiassa”, hän sanoo. Nuorten parien yhteen tuleminen on Hedyn mukaan viimeaikainen trendi. ”Ihmiset kysyvät usein, että jos me molemmat tulemme eri perheistä, miten saamme suhteen toimimaan kaikkien perheenjäsenten välillä, jotta lapsilla olisi tulevaisuudessa kaikki hyvin. On mukavaa, että nuoret perheet alkavat kysellä ja huomata enemmän eivätkä jää tyytymättömyysvaiheeseen.”

Nuoret yhteiskuntaterapeuteina

Mutta myös nuoria on paljon. ”Viime aikoina heillä on ollut paljon ahdistusta ja myös riippuvuutta verkkoon.” Hedy sanoo, että nuoret ovat nykyään niin taitavia ja älykkäitä, että heistä voi tulla hänen kanssaterapeuttinsa istunnoissa, koska he osaavat tarkalleen paikantaa, mitä perhejärjestelmässä on muutettava. ”Olen hämmästynyt siitä, miten he ilmaisevat itseään – he esimerkiksi sanovat: ’Miten voin rakastaa itseäni, kun äitini riitelee isäni kanssa?’. He ovat kaksi ihmistäni, ja jos he eivät tule toimeen keskenään, miten voin tulla toimeen itseni kanssa. Minun tehtäväni terapeuttina on auttaa näitä keskusteluja käymään, jotta jokainen perheenjäsen voi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi”.

Voit muuttaa vain itseäsi

Vanhemmilta vie kuitenkin aikaa päästä perheterapiaan pienten lasten kanssa. ”He tuntevat paljon syyllisyyttä ja häpeää, koska he ajattelevat olevansa syyllisiä johonkin tai ikään kuin he eivät olisi olleet tarpeeksi hyviä, ja he saattavat jopa pelätä, että heidän käytöksensä on aiheuttanut lapsen sairauden. Kehun aina vanhempia siitä, että he ilmoittautuvat.” Hedy sanoo, että sekä tunne-elämän että käyttäytymisen ongelmat ovat tyypillisiä pienillä lapsilla. Niitä lähestytään myös halusta ymmärtää

pientä lastaan paremmin ja sitä, miten häntä voisi parhaiten tukea. ”Jos lapsella on diagnoosi tai muita vaikeuksia, on tärkeää nähdä sen taakse. Olen nähnyt monien ihmisten juuttuvan ongelmatilanteeseen pienen lapsen kanssa. Vanhempi unohtaa omat tarpeensa, parisuhteen ja keskittyy vain lapseen. Vanhemman on tärkeää kuulla, että tilanne ei ole toivoton ja että hän ei ole syyllinen lapsen sairauteen. Kaikki, mitä perheissä tapahtuu, tapahtuu läheisyyden ja rakkauden vuoksi. Joillakin ihmisillä on liikaa läheisyyttä ja joillakin liian vähän”.

Ennen istuntoja on melko yleinen käsitys siitä, että läheisessä parisuhteessa jonkun muun on muututtava. ”Voit kuitenkin tehdä työtä vain itsesi eteen, vain sinä voit muuttua. Mutta jos muutat itseäsi, myös ympärilläsi olevat ihmissuhteet muuttuvat. Kuulen usein: korjatkaa lapseni tai ottakaa tämä sairaus pois. Meidän on tarkasteltava, miten tämä sairaus on tullut järjestelmään ja mitä jokainen voi tehdä tilanteen muuttamiseksi. Leimoista eroon pääseminen on ollut ensimmäinen askel muutoksen aikaansaamiseksi.” Mutta kaikki alkaa ensimmäisestä askeleesta, sinne pääsemisestä, joka on usein vaikeinta. ”Suosittelen tulemaan tapaamiseen, sieltä asiat alkavat parantua”, Hedy neuvoo.